Mitä on Energia-TET?

 

Energia-TET tutustuttaa nuoren 1-2 viikon aikana energia-alaan, sen työpaikkoihin ja mahdollisuuksiin ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa. Tärkeää on, että TET-jakso toteutetaan hallitusti, hyvin suunnitellen, vastuuta jakaen ja nuoren omia ajatuksia kuunnellen. Tavoitteena on, että kaikille jää TET-jaksosta positiivinen kokemus.

TET-paikkojen haku

 

Miten nuoret saadaan hakemaan Energia-TETtiin? Energia-ala ei ole monelle nuorelle entuudestaan tuttu ja siksi voi olla, että se ei käy TET-paikkaa hakiessa mielessä. Energia-TETtiä kannattaa markkinoida suoraan opoille, joilla on hyvä yhteys nuoriin jo valmiiksi. Samalla on hyvä miettiä, mikä saisi nuoren kiinnostumaan Energia-TETistä. 

Työnantaja, muista nämä! 

  • Energia-TET on hyvä mahdollisuus tutustua energia-alaan kevyesti ja ohjatusti.
  • Energia-TET tekee tutuksi alan monipuolisuutta: alalle päädytään monenlaisilla koulutustaustoilla amiksesta korkeakouluihin, humanistista insinööriin ja työtehtäviä on valtava määrä.

     

  • Energia-TET avaa nuorelle väylän ymmärtää, mikä merkitys energia-alalla on ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa. Energia-TETissä nuori saa itse osallistua TET-jakson suunnitteluun.

Linkkejä ja materiaalia

Ohjaajan opas

Tehtävälukujärjestys

Lukujärjestys

Todistus

Ohje suunnittelutapaamiseen